Současnou životní úroveň v Banátu, která návštěvníkům připadá romantická, nelze zakonzervovat. Lze pouze intenzivně, cíleně usilovat o zachování kulturního dědictví (jako jazyka a slovesnosti, náboženské komunity), architektury a zemědělství (jako zdroje obživy i jako potenciál údržby krajiny).

Současně je nutné pracovat na vyrovnávání rozdílů mezi Banátem a Evropou – jde o cesty, zdravotní zajištění, pracovní příležitosti, úroveň bydlení, internet a moderní technologie, přístup ke vzdělání. Jedině tak se podaří zastavit odliv lidí z Banátu a zachránit odkaz předků, kteří zde po dvě staletí tvrdě pracovali a vždy zůstali věrní češtině.

Pomoc banátu
Je nutné pracovat na vyrovnání rozdílů mezi Banátem a zbytkem Evropy

Jak pomoc realizujeme?

Společnost Člověk v tísni podporuje v současné době v rámci asistenčního programu tyto aktivity:

  • Rozvoj šetrné a trvale udržitelné agroturistiky v Banátu – zahrnuje školení ubytovávajících s cílem zlepšování služeb, provádění certifikace ubytovacích kapacit, podpora prodeje domácích výrobků, rozvoj hippoturistiky, údržba turistického značení, aktualizace informací na banátském portálu, provoz internetového informačního centra pro zájemce o ubytování a služby.
  • Rozvoj drobného soukromého podnikání v českých komunitách v Banátu – díky zprostředkovávání nabídek a kontaktů.
  • Podpora školství – prostřednictvím studentů, kteří pomáhají v banátských školách v rámci programu Erasmus.
  • Zachování tradic venkovské architektury – přes osvětovou činnost a stavebně-historický průzkum.

Co je cílem všech aktivit?

Podpořit hospodářskou samostatnost krajanů, zlepšit jejich ekonomickou situaci a úroveň vzdělání, připravit je na čerpání evropských zdrojů. Asistenční program má na starosti Mgr. Ivo Dokoupil, kterému Banát kdysi učaroval. Už 20 let se pohybuje přímo ve vesnicích, zná podrobně místní problémy a získal si důvěru krajanů.

Vyhlášená sbírka

Česká vláda uvolňuje prostředky pro asistenční pomoc krajanům v Banátu z rozpočtových důvodů už jen v omezené míře. Společnost Člověk v tísni proto vyhlásila finanční sbírku a z jejího výnosu spolufinancuje projekt asistenční pomoci. Finanční prostředky můžete posílat na účet pomoci, podrobnosti o projektu vám sdělí Mgr. Ivo Dokoupil (ivo.dokoupil@pinf.cz), koordinátor projektu.

Číslo účtu sbírky na záchranu a rozvoj Banátu: 59445944/0300

Co konkrétně pořídíme za vaše peníze?

Za 100 korun pomůžete:

  • Vytisknout 100 krásných etiket na domácí výrobky (med, sýr, slivovice). Jejich prodej významně pomáhá rodinným rozpočtům Banáťanů.

Za 10 000 korun pomůžete:

  • Vytisknout 10.000 letáků propagujících Banát jako lákavou turistickou destinaci.
  • Zaplatit roční provoz internetového informačního centra na www.banat.cz
  • Uhradit cestu školitele, který krajany naučí zpracovávat med nebo sušit a zpracovávat bylinky.

Za 30 000 korun dokážete:

  • Zaplatit roční provoz, údržbu a aktualizaci stránek www.banat.cz.

Ale jakou částkou náš projekt záchrany Banátu podpoříte, je samozřejmě na vás. Děkujeme za každou korunu, rozhodně nepřijde nazmar.

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies