Naučná stezka po tradiční gernické architektuře představuje původní stavení z pohledu technologií i konstrukcí a odhaluje, co je potřeba ochraňovat pro budoucí generace.

Ve své on-line verzi je každá zastávka k dispozici s doplňujícími fotografiemi. Dostupná je v českém jazyce a rumunském jazyce.

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies