Úvodní informace

12,9 km 6/10 Ne Chvíli po červené a poté po žluté vás povede klasické značení KČT na bývalou sopku Traskavec (rum. Trescovat), která se vypíná nad Dunajem do výšky 755 m n.m. Odměnou za překonané překonané převýšení vám budou nádherné výhledy na tuto část Dunajské soutěsky.

Zobrazení na mapě

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies