Úvodní informace

13.6 km 5/10 Ne

P????mo ze Svat??? Heleny vede na Gern???k ?erven??? turistick??? zna?ka K?T. Za Helenou z n??? m????ete odbo?it po modr??? a nav???t???vit kamenn??? most s n???zvem ???Kulhav??? sk???la??? (kde m?l ???dajn? pozemky sedl???ky Kulhav??? a odtud n???zev) a malou jeskyni ???Vranovec??? s vodop???dem, u kter???ho za????n??? pot??ek. V parn???m l???t? je zde velice p????jemn??? koup???n???. Pak se lze vr???tit na ?ervenou zna?ku a pokra?ovat na Gern???k anebo po chv???li odbo?it po modr??? k nejv?t?????? m???stn??? jeskyni ???Tureck??? d???ra???, ve kter??? jsou podle legend ukryt??? tureck??? poklady.

Zobrazení na mapě

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies