Úvodní informace

16 km 5/10 Ano

Trek začíná v gernické hospůdce, kde si můžeme dát skvělou malinovku nebo české pivo Všerad. Po legendárních gernických schodech vystoupáme nahoru k pekárně a pak projdeme vesnicí až na hřeben, odkud již v dálce můžeme při dobré viditelnosti pozorovat v dálce na hřebenech rovenské domečky a kostelík. Spustíme se ke krasové říčce, na které gerničtí sedláci vybudovali pět vodních mlýnků (vodenic) a jistě se zde vykoupeme pod vodopádem nebo v některé z tůní.

Pak nám nezbývá než vystoupat na hřeben, pořád po červené značce KČT, a projít dvěma salašema. Ta druhá má českého majitele a zde si můžete dát pivo v plechovce nebo kávu s ořechy. Po hřebenu již snadno dojdeme do Rovenska, odměnou za propocené košile nám budou výhledy jednak na soutěsku Dunaje na straně jedné, nebo na domečky Gariny na straně druhé. Výlet zakončíme v hospůdce na Rovensku.

Zobrazení na mapě

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies