Naučná stezka Svatá Helena byla vybudována v roce 2023, u příležitosti oslav dvoustého výročí příchodu českých kolonistů.

Ve své on-line verzi je každá zastávka k dispozici s doplňujícím materiálem, jako jsou fotografie a videa. Dostupná je v českém jazyce, rumunském jazyce a anglickém jazyce.

Všechna práva vyhrazena © Společnost Člověk v tísni o.p.s., 2021 | Cookies